Kontakti:

Tālrunis: 67508863

Fakss: 67508006

 

Adrese: Kronvalda bulvāris 1a-212, 

Rīga, LV-1010

E-pasts: asociacija@inbox.lv

Rekvizīti:

Reģistrācijas Nr. 40008068020

Konts LV59 UNLA  0050 0015 1240 7

A/S SEB banka, kods UNLALV2X

 

Juridiskā adrese: 

Kronvalda bulvāris 1b-202,

Rīga, LV-1010