Studentu padome ir brīvprātīga personu apvienība, kas apvieno un pārstāv divdesmit sešu Latvijas koledžu asociācijā esošo mācību iestāžu studējošo pašpārvaldes, par savu mērķi izvirzot studentu kā nozīmīgas sabiedrības sociālas grupas tiesību un interešu ievērošanu.

 

7.11.2017. Rīgā notika LKA SP dibināšanas sanāksme, kurā tika pieņemti organizācijas statūti un ievēlēta valde.

 

SP savu mērķu izpildei veic sekojošo:

- delegē savus pārstāvjus darbam valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju koleģiālajās lēmējinstitūcijās;

- veicina sadarbību ar Latvijas un ārvalstu organizācijām izglītības, zinātnes un sporta jomās;

- izplata informāciju par koledžās studējošajiem aktuāliem notikumiem, norisēm un problēmām;

- aktīvi pauž studējošo viedokli, nostāju un attieksmi, t.sk. publiskajā telpā;

- organizē kultūras, izklaides un izglītojošus pasākumus;

- sadarbojas ar Latvijas Studentu apvienību.

 

Adrese: Kronvalda bulvāris 1a-212 

Rīgā, LV-1010

Tālr.: 67508863, e-pasts: asociacija@inbox.lv

gallery/img_1454
gallery/tartu 8febr2018 (42)
gallery/tartu 8febr2018 (101)

Pieredzes apmaiņas brauciens pie igauņu studentiem

LKA Studentu padomes pārstāvji Tartu 2018.gada 8.februārī