Valdes priekšsēdētājs

Tālavs Jundzis (Juridiskā koledža)

 Valdes locekļi

Ināra Upmale (RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža)

Jānis Rozenblats (PIKC "Rīgas Tehniskā koledža")

Līvija Jankovska (DU Daugavpils medicīnas koledža)

Mariks Petrušins (Valsts robežsardzes koledža)

Latvijas Koledžu asociācijas valde vizītē pie Valsts prezidenta Egila Levita (Rīgas pilī 14.09.2020.)

Sadarbības partneri

Latvijas Republikas Saeima
https://www.saeima.lv/

Izglītības un zinātnes ministrija
https://www.izm.gov.lv/lv

Kultūras ministrija
https://www.km.gov.lv/lv

Iekšlietu ministrija
https://www.iem.gov.lv/lv

Labklājības ministrija
https://www.lm.gov.lv/lv

Veselības ministrija
https://www.vm.gov.lv/lv

Latvijas Zinātņu akadēmija
https://www.lza.lv/

Augstākās izglītības padome
http://www.aip.lv/

Latvijas Darba devēju konfederācija
https://lddk.lv/

Latvijas Izglītības darbinieku arodbiedrība
https://www.lizda.lv/

Rektoru padome
https://likumi.lv/ta/id/139849-rektoru-padomes-nolikums

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
https://www.chamber.lv/

Latvijas Studentu apvienība
https://www.lsa.lv/