Biedrības darbības mērķis - veicināt koledžu un augstskolu, kas īsteno 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas, attīstību un pilnveidošanos, to darbības efektivitātes paaugstināšanu.
Latvijas Koledžu asociācija savas darbības laikā izveidojusi aktīvu starptautisku sadarbību ar līdzīgām institūcijām Eiropā un ASV, cenšoties popularizēt savu veikumu un pārņemot kolēģu labākās tradīcijas un pieredzi.
Latvijas Koledžu asociācija dibināta 2002.gadā un apvieno gan valsts, gan privāto personu dibinātās Latvijas koledžas, kā arī vairākas augstskolas, kurās tiek īstenotas arī koledžu līmeņa studiju programmas. Šobrīd asociācijā ir 26 biedri.

kolasoc

Kontakti

Adrese: Kronvalda bulvāris 1A
Rīgā, LV-1010
Tālr.: 67508863,
e-pasts: asociacija@inbox.lv