Latvijas Koledžu asociācijas Studentu padome 2018. gada 18. oktobrī aicināja republikas koledžās studējošos uz radošajām darbnīcām Ogrē. Šoreiz diskusijās un domu apmaiņā par augstāko izglītību piedalījās 22 dalībnieki. Radošo darbnīcu ietvaros jauniešiem bija iespēja dalīties ar savu pieredzi un informēt par studentu aktivitātēm, par sabiedriskajām norisēm koledžās,  izsakot to ar dažādām metodēm un darbiem radošajās grupās.

Apmācību laikā tapa daudzveidīgas idejas, arī konkrēti risinājumi pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības kvalitātes uzlabošanai un mācību iestāžu infrastruktūras sakārtošanai.
            Studentu padomes aktīvisti tikšanās noslēgumā apkopoja arī ierosinājumus turpmākajam darbam:

  • starptautiskā sadarbība (ar pasniedzējiem, studentiem, koledžām ārzemēs);
  • dalība republikas koledžās notiekošajās pētniecisko darbu konferencēs;
  • regulāra informācija par studentu pasākumiem koledžās;
  • iespēja apmeklēt lekcijas citās koledžās,
  • viesstudentu pieredzes apmaiņa.

Runājot par problēmām, klātesošie minēja studentu skaita samazinājumu vairākās koledžās, akcentēja nepieciešamību pēc jaunajām tehnoloģijām studiju procesa apguvē, kas radītu daudz efektīvāku un studijām patīkamāku vidi.

Studiju gada ietvaros Latvijas Koledžu asociācijai ir iecere organizēt konferenci, kurā tiks aicināti piedalīties tieši pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmās studējošie, lai varētu dalīties ar saviem pētījumiem, diskutēt par aktuāliem izglītības jautājumiem. Studentu padomei ir ideja – vēlreiz noorganizēt radošās darbnīcas par augstākās izglītības un studējošo aktualitātēm, bet nu jau klātesot un iesaistoties lielākam koledžu studentu skaitam.

Lāsma Runcīte

LKA SP valdes locekle

tn sp2018

Studentu padome

LATVIJAS KOLEDŽU ASOCIĀCIJAS
STUDENTU PADOMES STATŪTI SKATĪT ŠEIT.