Kāpēc akcija tiek rīkota?
Aprīlī notikusī aptauja par Covid-19 krīzes ietekmi uz studējošo finansiālo stāvokli atklāja satraucošu ainu – teju 10 000 studenti varētu pārtraukt studijas vīrusa izraisīto seku dēļ. Lai mazinātu krīzes triecienu augstākās izglītības sistēmai un izvairītos no studijas pametušo pievienošanās augošajam bezdarbnieku pulkam, politikas veidotāji konceptuāli atbalsta ideju par īpašu stipendiju fonda izveidi no krīzes vissmagāk skartajiem studentiem.
Tomēr ar to nepietiek – grūtības atļauties studēt nav jauna problēma, un šī krīze tikai izceļ ilgstošo sociālā atbalsta mehānismu trūkumu augstākajā izglītībā. Tas daudzus piespiež paralēli studijām strādāt, bet mazāk nodrošinātajiem neļauj studēt vispār. Latvijā paralēli studijām regulāri strādā teju puse pilna laika studējošo, un vidējais darba stundu skaits nedēļā sasniedz 31, kas ir viens no lielākajiem Eiropā, liecina 2017. gada Eurostudent pētījums. Turklāt 48% strādā ar studijām nesaistītā jomā, tā nevis gūstot vērtīgu pieredzi izvēlētajā jomā, bet gan zaudējot laiku, ko varētu veltīt pilnvērtīgām studijām.

Kā piedalīties akcijā?
Lai piedalītos akcijā, nofotografējies ar lapu, uz kuras redzams uzraksts “#GribuStudēt, lai…” vai “#GribuStudēt, bet...”, to papildinot ar vēstījumu lēmumu pieņēmējiem – iemesliem, kāpēc iespēja turpināt studēt ir svarīga, vai finansiālām grūtībām, ar kurām esi saskāries studiju laikā. Ievieto foto sociālajos tīklos, izmantojot tēmturi #GribuStudēt un ierakstā atzīmē Latvijas Studentu apvienību un politikas veidotājus – ministrijas, Saeimas deputātus, politiskās partijas vai kādu citu.

Kāds atbalsts studentiem nepieciešams?
Lai risinātu Covid-19 atstātās sekas, nepieciešama īpaša stipendiju fonda izveide krīzes vissmagāk skarto studējošo atbalstam. Šis fonds varētu būt sākums sociālo stipendiju – mehānisma, kas ļauj neaizsargātākajai sabiedrības daļai studēt – ieviešanai ilgtermiņā.
Nepieciešams palielināt arī šobrīd pēc akadēmiskajiem kritērijiem piešķirto valsts stipendiju skaitu un apmēru. Tās šobrīd saņem aptuveni katrs desmitais budžeta vietā studējošais, turklāt šīs stipendijas apmērs nav mainījies kopš 2004. gada – tie ir 99,60 eiro mēnesī. Tas neļauj stipendiju saņēmējiem – izcilākajiem studentiem – veltīt vairāk laika studijām, nestrādājot algotu darbu vai būtiski samazinot slodzi, jo līdzekļu ikdienas tēriņu segšanai nepietiek. LSA uzskata, ka stipendiju apmērs jāpalielina vismaz līdz 250 eiro un stipendijas saņēmēju skaitu ir nepieciešams palielināt.
Tāpat nepieciešams palielināt šoruden izsniedzamo pilnībā valsts galvoto studiju un studējošā kredītu skaitu no plānotajiem 2000 līdz vismaz 2500. Lai novērstu Covid-19 krīzes sekas un veicinātu valsts ekonomikas atlabšanu, nepieciešams palielināt valsts finansēto studiju vietu jeb budžeta vietu skaitu nozarēs, kuru speciālisti īpaši nepieciešami, tostarp, medicīnā, STEM un IT nozarēs. Visbeidzot, nepieciešams izveidot īpašu finansiālā atbalsta programmu augstskolām un koledžām Covid-19 seku novēršanai, lai rudenī zaudējumu dēļ neciestu studiju kvalitāte.

Mēs aicinām akcijā piedalīties studentus, skolēnus, absolventus un visus tos, kuriem rūp pieejamāka augstākā izglītība. Šis nav stāsts tikai par tiem, kuri saskārušies ar grūtībām šobrīd, bet arī par tiem, kuri vēlēsies studēt nākotnē!

Facebook video: https://www.facebook.com/watch/?v=339677310344764

YouTube video: https://www.youtube.com/watch?v=0nnSRjsnKkQ&feature=youtu.be

Raksts LSA mājaslapā: https://www.lsa.lv/studenti-akcija-gribustudet-aicinati-cinities-par-pieejamakam-studijam/

Studentu padome

LATVIJAS KOLEDŽU ASOCIĀCIJAS
STUDENTU PADOMES STATŪTI SKATĪT ŠEIT.