Publiskā lekcija-seminārs koledžu studentiem, mācībspēkiem un citiem interesentiem 16.03.2021.

Lektors: Dr.habil.sc.pol., Dr iur.Tālavs Jundzis.

gram