2023. gada zinātnisko rakstu krājumā ir iekļauti 27 konferences dalībnieku iesniegtie raksti, kas balstīti uz studiju laikā veikto pētījumu rezultātiem un piesaista lasītāju uzmanību ar tēmu daudzveidību: sociālās zinātnes, publiskā pārvalde, tiesības, medicīna, vides zinības, inženierzinātnes u.c

LKA raksti skatīt šeit